Prøvetagning

Prøvetagning er en vigtig del i forbindelse med certificering af frø og sædekorn.

Prøvetagning sikrer at der altid foreligger en repræsentativ prøve af det pågældende parti, og anvendes bl.a. til at foretage analyse og kontroldyrkning, som ligger til grund for certificering af partiet. Det påhviler prøvetagere at varetage prøvetagningen i henhold til “Instruks i prøvetagning af frø”, samt følge supplerende anvisninger fra TystofteFonden i forbindelse med prøvetagning.

Indhold på denne side

Autoriserede prøvetagere
Bestilling af officiel prøvetager
Prøvetagernes underskrift
Instruks i prøvetagning af frø
Håndbog i prøvetagning
ISTA
Logbøger
Kursus i Prøvetagning