Prøvetagning

Prøvetagning er en vigtig del i forbindelse med certificering af frø og sædekorn. Prøvetagning sikrer at der altid foreligger en repræsentativ prøve af det pågældende parti, og anvendes bl.a. til at foretage analyse og kontroldyrkning, som ligger til grund for certificering af partiet.

Det påhviler prøvetagere at varetage prøvetagningen i henhold til “Instruks i prøvetagning af frø”, samt følge supplerende anvisninger fra TystofteFonden i forbindelse med prøvetagning.