I september 2020 afholdt ISTA (International Seed Testing Association) audit hos TystofteFonden, med henblik på fornyelse af akkreditering opnået i 2017. I februar 2021 er akkrediteringen godkendt, hvilket betyder at virksomheder der ikke har egen akkreditering, vil være dækket af TystofteFonden’s akkreditering under DK11.