EU-Kommissionen barsler med en ny forsøgsordning med autoriseret avlskontrol, som vil få virkning allerede i indeværende avlssæson. TystofteFonden tilbyder derfor ikke mulighed for officiel avlskontrol af præbasis- og basisfrø af landbrugsplanter i avlssæsonen 2020.

Dermed er det virksomhedernes ansvar at sørge for autoriseret avlskontrol af alle kategorier og arter af landbrugsplanter. TystofteFonden vil forestå stikprøvevis efterkontrol af arealer besigtiget af autoriserede avlskontrollører ud fra en konkret risikovurdering.

Med andre ord, så fortsætter avlskontrollen i 2020 i forhold til certificering som de foregående år. Dog skal man være opmærksom på, at der pga. nye plantesundhedsregler vil være krav om officiel kontrol for visse skadegørere i marken ved avl af solsikke og lucerne. Mere information om dette kan findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.