Den beskrivende sortliste for landbrugsafgrøder er udkommet og kan findes her.

Hvis du tidligere har modtaget den fysiske udgave af sortslisten skal du ikke foretage dig noget. Alternativt kan den rekvireres ved henvendelse til .