Beskrivende Sortlister for hhv. landbrugsafgrøder og plænegræsser er udkommet og kan findes under resultater/beskrivende sortsliste.

Beskrivende Sortsliste for plænegræsser udkommer alene elektronisk, medens Beskrivende Sortsliste for landbrugsplanter fortsat bliver trykt og distribueret i fysisk form.

Hvis du tidligere har modtaget den fysiske udgave af sortslisten skal du ikke foretage dig noget. Alternativt kan den rekvireres ved henvendelse til .