Født: 1960

Kontakt:

  • +45 7627 5204
  • +45 4018 6555

Udnævnt til TystofteFondens bestyrelse den 1. december 2014 af Danske Sortsejere iht TystofteFondens vedtægter. Genudpeget 2022.

Kompetencer:

  • Direktør i Sejet Planteforædling
  • Ledelse
  • Sortsudvikling i korn
  • Markedsføring af opformeringsmateriale

Tillidshverv:

  • Formand for Dansk Sortsejere.
  • Medlem af Landbrugsstyrelsens “Frøudvalg”
  • Euroseed: formand for korn og bælgsædsgruppen og medlem af bestyrelsen
  • Medlem af Advisory Board i flere danske forskningsprojekter