Født: 1960

Kontakt:

 • bee@sejet.dk
 • +45 7627 5204
 • +45 4018 6555

Udnævnt til TystofteFondens bestyrelse den 1. december 2014 af Danske Sortsejere iht TystofteFondens vedtægter. Genudpeget 2022.

Kompetencer:

 • Direktør i Sejet Planteforædling
 • Ledelse
 • Sortsudvikling i korn
 • Markedsføring af opformeringsmateriale

Tillidshverv:

 • Formand for Dansk Sortsejere.
 • Medlem af Landbrugsstyrelsens “Frøudvalg”
 • Euroseed: formand for korn og bælgsædsgruppen og medlem af bestyrelsen
 • Medlem af Advisory Board i flere danske forskningsprojekter