Kort før jul er det tid til at takke for året der gik – tak til anmeldere, prøvetagere, markkontrollører, efterkontrollører, FCS-troldmænd, frølaboratorier, afprøvningssteder, samarbejdspartnere og medarbejdere ved TystofteFonden.
I fællesskab er vi kommet igennem et vanskeligt år med Corona begrænsninger og vi har leveret i fællesskab, selvom vi arbejder hver for sig!

Glædelig jul og et godt nytår
TystofteFonden