På Tystofte er vi klar til at servicere, samarbejde og hjælpe i processen omkring produktion af opformeringsmateriale.

Vores arbejde med at foretage afprøvninger fortsætter, og vi er ved at finde vores ben i forhold til at Plantenyhedsnævnet i 2020 overtog afgørelseskompetence vedr. Sortsliste-, Plantenyhedsoptagelse samt certificering af opformeringsmateriale.
Vi glæder os således til et fortsat konstruktivt samarbejde.

Vedr. sædekornsanalyser er det nu muligt for laboratorier at lave maskinel renhedsanalyse og antalsbestemmelse – læs mere her

Husk frister til

  • anmeldelse til sortslisteafprøvning: 20. januar 2021
  • anmeldelse af avlsanmeldelser: 1. februar 2021 for vintersæd af korn

Godt nytår fra alle medarbejdere ved Tystofte