Ved eksport til Storbritannien kræves nu ISTA certifikater, OECD-mærkesedler og følgende tekst på mærkesedlen ”GB rules and standards”. Eksportør skal sikre sig, at GB regler og standarder er opfyldt. Kravet gælder for certificeret frø, og standardfrø er derfor ikke omfattet.
Landbrugsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om regler for import og eksport til Storbritannien.

For eksport til Nord Irland er der ingen ændringer, da Nordirland fortsat er en del af EU’s indre marked.