Født: 1956

Kontakt:

  • lisen.jorgensen@agro.au.dk
  • +45 5818 6210
  • +45 2228 3352

Indtrådt i bestyrelsen i TystofteFonden den 1. marts 2016, som supplering af bestyrelsen jævnfør TystofteFondens vedtægter

Kompetencer:

  • Seniorforsker ved Aarhus Universitet
  • Disease management

Øvrige tillidshverv:

  • Bestyrelsesmedlem i Pajbjergfonden