Pt uddannes 12 nye prøvetagere fra forskellige frø- & sædekornsvirksomheder i Danmark og eksamineres i teoretisk prøvetagning. Efterfølgende skal kursisterne også eksamineres i praktisk prøvetagning, før de er autoriserede i at udtage repræsentative prøver af såvel småpakninger, storsække, kasser og sågar hele vognladninger. Pensum til den teoretiske del er TystofteFondens ”Instruks i Prøvetagning af Frø” – en ”bibel” på næsten 300 sider, med omfattende information om bl.a. certificering, beregning af antal prøver, metoder til prøvetagning, håndtering af prøver, regler for import og meget andet.
Uddannelsen til prøvetager er omfattende samt tidskrævende, og kræver både teoretisk viden, praktisk kunnen samt en god portion sund dømmekraft og selvstændighed! I løbet af de næste par måneder vil kursisterne blive eksamineret i den praktiske del af prøvetagning, og TystofteFonden ser frem til at kunne ønske de nye prøvetagere tillykke med autorisationen!