Under TystofteFonden/årsrapport kan du finde vores årsrapprt vedr 2021. Læg specielt mærke til oversigten på side 7, der beskriver omfanget af afprøvninger, uddannelser samt afgørelser truffet af Plantenyhedsnævnet