Erstatningsfonden for Sædekorn har udgivet rapporten ”Oversigt over sædekornspartier i sæsonen 2020/21”.

Rapporten redegør for bestemmelser vedr erstatning samt indeholder en oversigt over de erstatningsberettigede partier. Yderligere information findes i menustrukturen under Certificering/Certificering af partier/Erstatningspligtige partier.