Torsdag den 26-11-20 mødes Fagudvalget for Sortsafprøvning til at behandle indstillinger vedr. SES- og værdiafprøvning. På dagens møde behandles sorter af vinter- og vårbyg, havre, vårhvede, markært, hestebønner, vårraps, kartofler, sukkerroer samt majs.

Fagudvalgets indstillingerne gives til Plantenyhedsnævnet, der i midten af December træffer afgørelse vedr. sortslisteoptagelse og/eller plantenyhedsbeskyttelse.

Plantenyhedsnævnet vil deltage i begyndelsen af mødet for at introducere nævnet og deres afgørelseskompetence.