Det er med stor tilfredshed at markarbejdet  med anlæg af forsøgsparceller  for afprøvning af vårsæd, roer, majs og bælgsæd er afsluttet planmæssigt ved udgangen af april.

De første forsøgsparceller med vårsæd blev sået den 25. marts og roerne blev sået d. 1. april. Forsøgene med silomajs den 28. april.

Væksten i vinterafgrøderne startede tidligt. Rug, hvede samt vinterraps har vi grundet det tørre forår vandet med 25- 30 mm vand, til sikring af kvaliteten.