Siden den 18. marts er alle Tystoftes ydelser underlagt finansiering efter bekendtgørelse nr 205 af 15-3-2020. Denne ændring er aftalt mellem Miljø- og Fødevareministeriets departementschef og TystofteFondens formand.

Derfor faktureres vores ydelser fra den 18-3-2020 som gebyrer, og overgangen fra priser til gebyrer er udgiftsneutral for de enkelte ydelser. Bekendtgørelsen forventes at være gældende indtil vedtagelse af ”Lov om ændring af lov om plantenyheder og lov om planter og plantesundhed”, der forventes vedtaget af Folketinget i juni 2020.