Middeltemperaturen for vinteren 2020-21 har ligget nær ti-årsgennemsnittet, men perioder med barfrost og ned til 20 minusgrader har ført til udvintring i nogle af observationsparcellerne.

Særligt byg, men også hvede, har været ramt. Se opgørelserne af overvintring og plantebestand her.

Bedømmelserne er udført i henhold til ”Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene”. Overvintring er således kompenseret for plantebestanden i det sene efterår, medens plantebestand, forår er et øjebliksbillede som er benyttet hvor registreringerne er foretaget af TystofteFonden.