SES-protokoller

SES akkreditering

Den 12. Juli blev SES-teamet auditeret af Karolina Lenartowicz (TE) og Gerhard Schuon (ATL) fra CPVO’s Quality Audit Service.

SES-afprøvningen af raps, quinoa, bederoer og korn med speciel fokus på rug blev auditeret, hvor TystofteFonden har bedt om en udvidelse af akkreditering. Fra et organisatorisk punkt blev Tystoftefondens uafhængighed specielt i forhold til bestyrelsens medlemmers indflydelse på afprøvningen undersøgt nøje.

TystofteFonden benytter de godkendte, relevante og aktuelle afprøvningsprotokoller. TystofteFonden har også truffet de nødvendig forholdsregler for at sikre, at medlemmer af bestyrelsen ikke har indflydelse på udfaldet af den tekniske afprøvning. Desuden bliver kollektionen af sorter opdateret årligt med nye sorter, de enkelte sorters frøkvalitet vedligeholdes  og irrelevante sorter fjernes fra afprøvningen

Vi fik 2 afvigelser:

  1. Kollektionen af sorter af vinterrug afspejler pt ikke det fulde billede af relevante sorter og der mangler beskrivelser den fulde kollektion af sorter
  2. Når Tystoftefonden benytter sig af underleverandører skal der udarbejdes en formel kontrakt med underleverandør, der fx beskriver, at Erucasyre undersøgelsen skal gennemføres iht the ISO standard beskrevet i dokument 5508, afsnit 6.2.2.1. Underleverandøren skal godkendes af CPVO iht samarbejdsaftalen (designation agreement, annex 2)

TystofteFonden vil nu håndtere de identificerede afvigelser og korrigerende handlinger wil blive sendt til audit teamet senest den 12 Oktober 2017. Når audit teamet har behandlet de korrigerende handlinger, udarbejdes en indstilling til CPVO’s adminstrative Council på basis af det gennemførte audit.

Hvis de korrigerende handlinger håndterer de identificerede afvigelser tilfredsstillende forventer vi en forlængelse af vores akkreditering Marts 2018 (efter CPVO’s Adminstrations Rådets forårsmøde).

Dermed vil Tystoftefonden være klar til at modtage anmeldelser af vinterrug til SES-afprøvning I Danmark September 2018.

 raps-raps2011
 byg-barley2012
 hvede-wheat11
 havre-oat2004
 hesteboenne-f_bean05
 quinoa-quinoa2008
 foderbede-f_beet2010
 sukkerroe-dk_30_2
 rajsvingel-fes_lol_10
 rug_rye2010