Ved TystofteFondens bestyrelsesmøde den 28-2-2017 blev det besluttet, at TystofteFonden bliver medlem af ISTA og samtidig ansøger om en akkreditering af prøvetagning i Danmark. Dette  kan bl.a. fungere som en paraply akkreditering for de autoriserede prøvetagere, der ikke allerede er ISTA akkrediteret.

Processen starter nu, og vi arbejder på at opnå akkrediteringen pr. 1-8-2017.

 

Certificering

Tystoftefonden har pr. 1. januar 2017 myndighedsansvaret for de opgaver, der er forbundet med certificering af frø og sædekorn.

Klik på billedet for at læse mere.

Studentermedarbejder til Sortsafprøvningen – i perioden fra 15.5. 2017 til 18.8.2017

Agronom, hortonom eller biolog til Frøcertificering – tiltrædelse snarest muligt

Forsøgsmedarbejder – traktorfører – tiltrædelse snarest muligt

(klik på billedet og se opslagene)

Anmeldelsesskemaer 2017

Anmeldelsesskemaer til brug ved anmeldelse af sorter til optagelse på sortsliste og plantenyhedsbeskyttelse. NB ændring i pkt. 12, samt ændring i mængde frø for afprøvning af sukkerroer og foderbeder.

Klik på billedet for at finde dokumentet.

Årsresultater

Opdateres løbende – klik på billedet for at finde dokumenterne.

Sorter i afprøvning

Sorter i afprøvning 2015-2016 er opdateret.

Klik på billedet for at finde dokumentet.