Sortsejerdag

Onsdag den 5. juli 2017 åbner TystofteFonden dørene for besigtigelse af SES-, Værdiafprøvning og kontroldyrkning.Vi mødes kl. 10.00 på Laden til kaffe, brød og en kort introduktion til dagen og det andet år i TystofteFonden. Til frokost serveres sandwich, vand og en kop kaffe. Foruden medlemmerne af Sammenslutningen af Danske Sortsejere tillader vi os også at invitere andre interessenter i fondens opstart og udvikling. Af hensyn til det praktiske arrangement beder vi om tilmelding senest fredag den 30. juni kl. 12.00 på info@tystofte.dk

Ved TystofteFondens bestyrelsesmøde den 28-2-2017 blev det besluttet, at TystofteFonden bliver medlem af ISTA og samtidig ansøger om en akkreditering af prøvetagning i Danmark. Dette  kan bl.a. fungere som en paraply akkreditering for de autoriserede prøvetagere, der ikke allerede er ISTA akkrediteret.

Processen starter nu, og vi arbejder på at opnå akkrediteringen pr. 1-8-2017.

 

Certificering

Tystoftefonden har pr. 1. januar 2017 myndighedsansvaret for de opgaver, der er forbundet med certificering af frø og sædekorn.

Klik på billedet for at læse mere.

Anmeldelsesskemaer 2017

Anmeldelsesskemaer til brug ved anmeldelse af sorter til optagelse på sortsliste og plantenyhedsbeskyttelse. NB ændring i pkt. 12, samt ændring i mængde frø for afprøvning af sukkerroer og foderbeder.

Klik på billedet for at finde dokumentet.

Årsresultater

Opdateres løbende – klik på billedet for at finde dokumenterne.

Sorter i afprøvning

Sorter i afprøvning 2015-2016 er opdateret.

Klik på billedet for at finde dokumentet.